Filial Terapi Nedir?

Filial Terapi, anne babalara çocuklarıyla oyun yoluyla ilişkilerini güçlendirmeyi öğreten psikoeğitimsel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çocuk merkezli oyun terapisi ve aile terapisiyi birleştirerek hem normal gelişim gösteren hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan 3-10 yaş arası çocuklara ve ailelerine yardımcı olur. Filial Terapi, 1960 yılında Bernard ve Louise Guerney tarafından geliştirilmiş ve daha sonra Dr. Rise VanFleet tarafından yaygınlaştırılmıştır3.

Filial Terapi sürecinde, anne babalar terapistin rehberliğinde çocuklarıyla özel oyun görüşmelerini yürütmeyi öğrenirler. Bu görüşmeler, anne baba ve çocuk arasındaki duygusal bağı güçlendirir, iletişimi artırır, sorun çözme becerilerini geliştirir ve çocuğun kendine güvenini artırır. Filial Terapi, aile içinde olumlu değişimi sağlamak için anne babaların terapistle yakın işbirliği içinde olduğu bir modeldir. Bu model, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve başaçıkma becerilerini zenginleştirmelerini sağlar.

Filial terapinin hedefleri arasında, sorunları kaynağına inip ortadan kaldırmak, anne baba ve çocuk arasında olumlu etkileşimi geliştirmek, ailenin iletişim, başaçıkma ve problem çözme becerilerini artırmak ve gelecekteki sorunlarla daha etkili başaçıkmalarını sağlamak vardır.

Filial Terapi Konusunda Yayınlanmış Kitabımız

Ücretsiz Ön görüşme İçin Bir Randevu Planla