Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (ÇMOT), çocukların duygusal, davranışsal veya psikolojik sorunlarını ele almak için kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi yöntemi, çocukların kendilerini ifade etmelerini, duygusal deneyimlerini anlamalarını ve sorunlarıyla başa çıkmalarını desteklemek amacıyla oyunları kullanır.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi nasıl gerçekleşir?

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, oyun terapisti ile çocuk arasında güvenilir bir ilişki kurmayı içerir. Terapist, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlamak için oyun yöntemlerini kullanır. Oyunlar, çocuğun duygusal ifadesini kolaylaştırır ve iç dünyasını paylaşmasına yardımcı olur. Terapist, çocuğun oyunlar sırasında sergilediği davranışları ve sembollerin anlamını analiz ederek terapi sürecini yönlendirir.

Hangi tür oyunlar Çocuk Merkezli Oyun Terapisi için kullanılır?

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi için farklı türde oyunlar kullanılabilir. Örneğin, çocuklar resim yapma, kukla oynama, evcilik oyunları, kum havuzu kullanma, taşlarla inşa etme veya hikâye anlatma gibi çeşitli oyunları terapi sürecinde kullanabilirler. Hangi oyunların kullanılacağı, çocuğun yaşına, ilgi alanlarına ve terapi hedeflerine bağlı olarak belirlenir.

Yararlı Kaynaklar

 • Quis nostrud exercitation

 • Ut aliquip ex ea commodo

 • Esse cillum dolore eu fugiat

 • Duis aute irure dolor velit

Kum Tepsisi Terapisi

Kum Tepsisi Terapisi, psikoterapi sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Kişiler, bir kum tepsisi içinde farklı nesneler kullanarak duygusal deneyimlerini ifade ederler.

Kum Tepsisi Terapisi nasıl çalışır?

Terapist bir tepsinin içinde ince bir kum hazırlar. Danışan kumun üzerine çeşitli nesneler veya figürler yerleştirir; daha sonra bu nesneleri kullanarak duygusal deneyimlerini görselleştirir ve anlamlandırır.

Kum Tepsisi Terapisi hangi durumlarda kullanılır?

Kum Tepsisi Terapisi, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon, öfke yönetimi, ilişki sorunları ve duygusal regülasyon gibi birçok farklı psikolojik sorunun tedavisinde kullanılabilir.

Kum Tepsisi Terapisi, diğer terapi yöntemlerinden nasıl farklıdır?

Kum Tepsisi Terapisi, kelimeler yerine semboller ve görsel ifadeler kullanarak duygusal deneyimleri ifade etmeye odaklanır. Bu yöntem, bireylerin sözcüklerle ifade etmekte zorlandıkları duyguları daha rahat ifade etmelerine yardımcı olur.

Kum Tepsisi Terapisi seansı nasıl geçer?

Bir Kum Tepsisi Terapisi seansı, bireyin terapistle bir araya gelmesiyle başlar. Birey, duygusal deneyimlerini kum tepsisi üzerinde yaratıcı bir şekilde ifade eder ve terapist, bu ifadeleri anlamak ve yorumlamak için rehberlik eder.

Yararlı Kaynaklar

 • Quis nostrud exercitation

 • Ut aliquip ex ea commodo

 • Esse cillum dolore eu fugiat

 • Duis aute irure dolor velit

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Dışavurumcu Sanat Terapisi, bireylerin içsel dünyalarını ifade etmek ve keşfetmek için çeşitli sanatsal aktiviteleri kullanan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi yöntemi, resim, çizim, heykel, müzik, dans ve diğer yaratıcı ifade biçimlerini içerebilir.

Dışavurumcu Sanat Terapisi nasıl işler?

Dışavurumcu Sanat Terapisi seanslarında bireyler, bir terapist eşliğinde sanatsal aktiviteler yaparlar. Sanat, duygusal deneyimlerin ifade edilmesi ve anlamlandırılması için bir araç olarak kullanılır. Terapist, bu sürece rehberlik eder ve bireyin iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olur.

Dışavurumcu Sanat Terapisi kimler için uygundur?

Dışavurumcu Sanat Terapisi, her yaş grubundan bireylere uygulanabilir. Çocuklardan yetişkinlere ve yaşlılara kadar herkes bu terapi yaklaşımından faydalanabilir. Özellikle duygusal zorluklar, anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve ilişki sorunları yaşayanlar için uygundur.

Dışavurumcu Sanat Terapisi seansları nasıl geçer?

Bir Dışavurumcu Sanat Terapisi seansı, bireyin terapisti ile bir araya gelmesiyle başlar. Seans esnasında birey, seçtiği sanat formunu kullanarak duygusal deneyimlerini ifade eder. Terapist, bu süreçte bireye rehberlik eder.

Dışavurumcu Sanat Terapisi’nin faydaları nelerdir?

Dışavurumcu Sanat Terapisi, duygusal ifadeyi artırabilir, özsaygıyı geliştirebilir, stresi azaltabilir ve travma sonrası stresi hafifletebilir. Ayrıca, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve duygusal sorunlarını çözmelerine yardımcı olabilir.

Useful Resources

 • Quis nostrud exercitation

 • Ut aliquip ex ea commodo

 • Esse cillum dolore eu fugiat

 • Duis aute irure dolor velit

Filial Terapi – Ebeveyn Çocuk İlişkileri

Filial Terapi, anne babalara çocuklarıyla oyun yoluyla ilişkilerini güçlendirmeyi öğreten psikoeğitimsel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çocuk merkezli oyun terapisi ve aile terapisiyi birleştirerek hem normal gelişim gösteren hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan 3-10 yaş arası çocuklara ve ailelerine yardımcı olur. Filial Terapi, 1960 yılında Bernard ve Louise Guerney tarafından geliştirilmiş ve daha sonra Dr. Rise VanFleet tarafından yaygınlaştırılmıştır3.

Filial Terapi sürecinde, anne babalar terapistin rehberliğinde çocuklarıyla özel oyun görüşmelerini yürütmeyi öğrenirler. Bu görüşmeler, anne baba ve çocuk arasındaki duygusal bağı güçlendirir, iletişimi artırır, sorun çözme becerilerini geliştirir ve çocuğun kendine güvenini artırır. Filial Terapi, aile içinde olumlu değişimi sağlamak için anne babaların terapistle yakın işbirliği içinde olduğu bir modeldir. Bu model, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve başaçıkma becerilerini zenginleştirmelerini sağlar.

Filial terapinin hedefleri arasında, sorunları kaynağına inip ortadan kaldırmak, anne baba ve çocuk arasında olumlu etkileşimi geliştirmek, ailenin iletişim, başaçıkma ve problem çözme becerilerini artırmak ve gelecekteki sorunlarla daha etkili başaçıkmalarını sağlamak vardır.

Useful Resources

 • Quis nostrud exercitation

 • Ut aliquip ex ea commodo

 • Esse cillum dolore eu fugiat

 • Duis aute irure dolor velit

Ücretsiz Ön görüşme İçin Bir Randevu Planla